Disclaimer

Ondanks het feit dat deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Popcorn & Stuff geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie. Evenmin aanvaardt Popcorn & Stuff aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie en of sjablonen op deze site.

Het is niet toegestaan om het Popcorn & Stuff logo, of delen ervan, te kopiëren of te (her)publiceren in welke vorm dan ook.

Overige logo’s, iconen en afbeeldingen zijn geen eigendom van Popcorn & Stuff en zijn gepubliceerd onder goedkeuring van de desbetreffende eigenaar.

Het is toegestaan om naar de Popcorn & Stuff homepage of subapges te linken onder enkelen voorwaarden:
Het is niet toegestaan om naar afbeeldingen te linken die op deze website staan.
Men mag er geen last van ondervinden.
Het mag geen negatieve reputatie opwekken.
Het mag niet geplaatst worden op een website die niet van u is, waar dit verboden is, waar dit ongepast is of elke andere vorm waar het niet toegestaan is.
De doorgelinkte pagina mag niet in een frame worden geplaatst op een andere website.
Popcorn & Stuff is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het misplaatsen van doorverwijzingen naar www.popcornandstuff.nl en subpagina’s. Popcorn & Stuff kan u verzoeken om de geplaatste links te verwijderen.

Alle genoemde handelsmerken en geregistreerde merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.